Re-integratiebemiddeling

Doel:
Het plaatsen van werknemers, die vanwege ziekte of gebrek niet meer kunnen hervatten bij de eigen werkgever, in passend werk bij een andere werkgever.
Voldoen aan de re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Werkwijze: 
MODINT Arbo besteedt de Reïntegratiebemiddeling uit aan een gespecialiseerde partner Oxhill7.
Oxhill7 beschouwt elk begeleidingstraject als maatwerk. De werknemers worden dan ook individueel begeleid. Er zijn geen standaard en collectieve programma’s. Tijdens een intakegesprek wordt met een medewerker afgesproken wat de consulent voor hem of haar gaat doen en wat hij of zij zelf gaat doen.
In alle gevallen zal de consulent zorgdragen voor:

  • Jobhunten naar passende vacatures
  • Opstellen goed CV en sollicitatiebrieven 
  • Individuele sollicitatiebegeleiding
Voorts kan de re-integratieconsulent, afhankelijk van de casus en alleen indien nodig, andere instrumenten voorstellen en/of inzetten, zoals beroepenoriëntatie, scholing, snuffelstage, proefplaatsing, etc.

De re-integratieconsulent rapporteert bij aanvang en bij afsluiting van het traject en verder elke drie maanden. Uiteraard wordt er ook gerapporteerd op momenten dat er iets bijzonders te vermelden valt.

Indien er plaatsingsmogelijkheden zijn zal de nieuwe werkgever worden geïnformeerd over de geschiktheid van de werknemer voor het nieuwe werk, subsidiemogelijkheden, eventueel over detacheringsconstructies e.d.

Bij plaatsing zal met de nieuwe en oude werkgever overleg plaatsvinden over de aard van het contract en de verdiensten. Ook zal worden geadviseerd over de afwikkeling van het oude dienstverband.

Na plaatsing zal nog drie maanden nazorg plaatsvinden.

Opdrachtverstrekking:
Per e-mail: info@modintarbo.nl
Telefonisch: 0251 501 732