Werkplekonderzoek

Doel
Ergonomisch werkplekonderzoek is gericht op het verminderen van fysieke belasting en het voorkomen van klachten.
Er wordt een persoonsgericht advies uitgebracht over gunstige werkhouding(en) en werkgewoonten.

Uitvoering
Het werkplekonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren ergonomisch adviseur.

Werkwijze
Er wordt bekeken of de werkwijze van uw medewerker afgestemd is op de taakhandeling, waarbij geadviseerd wordt over efficiënte werkhouding en werkwijze.
Er wordt beoordeeld of de werkplek ergonomisch adequaat is ingericht, of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de voorhanden voorzieningen en hulpmiddelen en of er aanpassingen wenselijk zijn.

Rapportage
De rapportage van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen en advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek. Binnen 3 weken na de ergonomische advisering ontvangt u de rapportage.

Tarief
Het uurtarief van onze adviseur is € 135,- exclusief BTW en reiskosten.

Opdrachtverstrekking
Per email: info@modintarbo.nl
Telefonisch: 0251 501732